Tilbygg

Skulle du har noen spørsmål vil vi gjerne høre fra deg.

Har du ønske om litt større gulvareal, som ekstra soverom, større bad, stue eller kjøkken? Dette kan Luther & Co hjelpe deg med, som vi har gjort for mange tidligere kunder.

Tilbygg betyr i alle enkelhet å bygge ut fra eksisterende bygg. Men selv om det høres enkelt ut, er det i praksis ikke så enkelt. For det er en rekke krav og begrensninger når det gjelder tilbygg. Derfor er det hensiktsmessig å involvere oss så tidlig som mulig i prosessen. Så foruten å kunne lovverket, kan vi også bidra i selve idefasen, som er en fordel både for deg og oss. Vi har erfaring i å se muligheter der andre ser hindringer, samtidig som vi kjenner begrensningene lovverket setter. På den måten kan vi veilede deg helt fra skissestadiet til siste spiker er satt.

Et tilbygg skal oppfylle en rekke krav for å bli godkjent, som er hovedmålet. Avstanden til nabogrensen skal være 4 meter, og tilbygget skal være i overensstemmelse med gjeldende plangrunnlag. Dette gjelder blant annet bestemmelser vedrørende grad av utnytting, arealformål, byggegrenser samt estetikk tilpasset omgivelsene. Dersom et tilbygg er under 50 m2 kreves det ikke søknad med ansvarsrett. Overlater du arbeidet med tilbygg til oss trenger du ikke tenke på dette. Vi sørger for alle nødvendige papirer og godkjennelser fra det offentlige.

Som i samtlige oppgaver vi utfører, etterstreber vi å tilfredsstille deg som kresen kunde. Helt siden oppstarten i 1977 har Luther & Co utført oppdrag som tilbygg, og listen av fornøyde kunder er lang. Dette henger sammen med stor faglig stolthet, som setter preg på alle våre aktiviteter, små som store. Vi holder oss kontinuerlig oppdaterte innen byggteknikk, materialutvikling og jus, så du kan være sikker på at vi til enhver tid leverer alt innen gjeldende standarder og det beste innen faget.

Ta kontakt med oss i dag, enten med telefon eller kontaktskjemaet, slik at vi kan komme i gang. 

Følg oss gjerne

Luther & Co. AS

Røstadhøgda 13

3480 Filtvet

906 31 034   /   327 93 000

©  2017 – Luther & Co. AS

Nettsiden er levert av Qodac AS